Mastat s.r.o.

Spoločnosť Mastat s.r.o. sa zaoberá statikou nosných konštrukcií prevažne pozemných stavieb. Zakladateľom spoločnosti je Ing. Mgr. Juraj Marko. Projekčná a inžinierska činnosť je vykonávaná samostatne alebo najmä pri rozsiahlejších projektoch v spolupráci s autorizovanými partnermi z odboru statiky a pozemného staviteľstva.

Členovia:

Ing. Mgr. Juraj Marko - vyštudoval Stavebnú fakultu STU v Bratislave odbor nosné konštrukcie stavieb (2008-2013) a Fakultu managementu UK v Bratislave, odbor finančný manažment (2007-2012). Po štúdiu bol zamestnaný v spoločnosti Lindab ako technický špecialista pre oceľové konštrukcie (2013-2014), v rokoch 2014-2020 pôsobil ako statik v projekčnej kancelárii Ing. Vít Svoboda v Spišskej Novej Vsi a od roku 2020 je súčasťou tímu Inspire Design v Poprade.