Ponuka služieb

Projekt pre stavebné povolenie

Projekt slúžiaci k vydaniu stavebného povolenia. Projekt obsahuje tvar a rozmery nosných prvkov, u železobetónových prvkov popis počtu výstuže, v betónovej monolitickej stropnej doske namáhanie dosky a popis počtu hlavnej výstuže v najviac namáhaných miestach. Na základe projektu pre stavebné povolenie bude stavebník vedieť aké nosné prvky budú v konštrukcii použité.

Posúdenie existujúcich nosných konštrukcií 

Pri ich poruche, trhlinách, poškodení napr. drevokaznými vplyvmi, plesni, narušení nosných prvkov, zmene ich tvaru či polohy, zvýšeniu zaťaženia nosných prvkov pri rekonštrukcii či nadstavbe a podobne. Posúdenie nosných konštrukcií pri požiadavke zmeny ich tvaru, vytvorenia otvorov v nosných stenách, zmene tvaru krovu, zmene zaťaženia nosných prvkov a podobne.

Realizačný projekt

Presne popisuje a graficky zobrazuje tvar, rozmery a zloženie nosných prvkov. Obsahuje presný popis a grafické zobrazenie kotvenia nosných prvkov, v železobetónových prvkoch výkres hlavnej i pomocnej výstuže spolu s detailným výkazom použitej výstuže. Realizačný projekt detailne popisuje nosné prvky konštrukcie, preto pri ňom už nie je priestor na špekulácie, dohady a neodborné návrhy pri výstavbe objektu. Na základe výkazov si vie investor tiež vypočítať potrebné náklady na materiál a dozerať na správnosť a kvalitu prevedených prác.

Odborné poradenstvo  

Pri problémoch súvisiacich so statikou, neistote pri návrhu či priamo pri výstavbe objektu, pochybnostiach o odbornosti realizačnej firmy a podobne.