Výber zo zrealizovaných statických posudkov

2016

 • Novostavba dvojpodlažného drevodomu Stará Ľubovňa
 • Oceľová hala na prestrešenie sena 24x10m, Trsťany
 • Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba rodinného domu Dravce
 • Novostavba montovanej chatky Spišská Nová Ves
 • Novostavba prízemného rodinného domu Letanovce
 • Oporný múr - Pánsky kruh, Smižany
 • Návrh regálu na uskladnenie oceľových výrobkov a materiálu  
 • Oporný múr Prakovce
 • Oceľová konštrukcia závesného systému na posilovanie
 • Posúdenie existujúcej konštrukcie oceľovej lávky pre peších
 • Novostavba multifunkčného objektu - poschodový objekt s kombinovaným nosným systémom
 • Prestavba a nadstavba rodinného domu Iljašovce - zobytnenie podkrovia nadstavbou 
 • Novostavba poschodového rodinného domu so skladaným stropom
 • Meštiansky doma a prístavba - polyfunkčný dom - štvorpodlažná novostavba, úpravy v existujúcom meštianksom dome
 • Posúdenie vplyvu zavesenia žeriava na konštrukciu existujúcej oceľovej haly
 •  Novostavba poschodového rodinného domu Lendak
 • Modernizácia požiarnej zbrojnice Valaská Belá
 • Posúdenie vplyvu dodatočne namontovaných žeriavov na železobetónové stĺpy skeletu výrobnej haly
 • Návrh kotvenia trapézových plechov do oceľovej konštrukcie haly - Pezinok
 • Novostavba poschodového rodinného domu - kombinácia murovaných montovaných stien - Spišská Belá
 • Zníženie energetickej náročnosti ObÚ v obci Ordzovany - návrh nových konštrukcií, posúdenie a návrh zosilnenia existujúcich konštrukcií
 • Oporný múr - Hrišovce 
 • Novostavba rodinného domu - Hradisko
 • Novostavba rodinného domu - Odorín
 • Rekonštrukcia rodinného domu - Spišská Nová Ves
 • Novostavba rodinného domu - Nemešany
 • Zobytnenie podkrovia v bytovom dome - Poprad
 • Rekonštrukcia a nadstavba rodinného domu Arnutovce

2015

 • Novostavba rodinného domu - Spišský štvrtok
 • Statické zabezpečenie krovu a oprava strechy evanjelického kostola vo Veľkej Lomnici
 • Prestavba rodinného domu - Bratislava
 • Novostavba rodinného domu Spišský štvrtok 
 • Novostavba rodinného domu - Veľká Lomnica
 • Novostavba rodinného domu - Domaňovce
 • Oprava zosúvajúcej sa cesty v Rudňanoch
 • Prístavba k rodinnému domu - Spišská Nová Ves
 • Novostavba rodinného domu - Klčov
 • Novostavba ČOV Betlanovce
 • Novostavba chatky - Slovenský raj
 • Novostavba rodinného domu - Horoušany (ČR)
 • Premostenie velického potoka - návrh žb mosta
 • Prístavba a nadstavba futbalových šatní
 • Oporný múr - Pánsky kruh Smižany
 • Prístavba a nadstavba rodinného domu - Spišská Nová Ves
 • Novostavba rodinného domu Spišská Nová Ves
 • Garáž pre autobusy - Spišské podhradie
 • Novostavba bytového domu - Slovinky
 • Novostavba rodinného domu - Malinovo
 • Novostavba rodinného domu - Pánsky kruh, Smižany 

2014

 • Rekonštrukcia a dostavba MŠ a ZŠ
 • Novostavba maštale - oceľová konštrukcia
 • Novostavba rodinného domu - Pánsky kruh, Smižany
 • Novostavba rodinného domu - Gánovce
 • Novostavba rodinného domu - Spišská Nová Ves
 • Novostavba rodinného domu - Nemešany
 • Novostavba rodinného domu - Spišská Nová Ves
 • Novostavba rodinného domu - Lieskovany
 • Prestavba rodinného domu - Humenné
 • Rodinný dom Valaliky - dvojpodlažný murovaný dom s vysunutým vyšším podlažím